Gemak, gezondheid, hygiëne en kostenbesparing met Casambi

Gemak, gezondheid, hygiëne en kostenbesparing met Casambi

De afgelopen jaren is gebleken dat er met een goed lichtsysteem meer kan worden bereikt dan het prettig functioneel en sfeervol maken van een ruimte. Er zijn ook technische opties die bijdragen aan uw gezondheid, terwijl u kosten bespaart. 

Golflengtes

De golflengte van het gebruikte licht is bepalend voor de betreffende toepassing. Licht is de naam die gewoonlijk wordt gegeven aan het spectrum tussen UV- en infraroodstraling. Dat is de golflengte tussen 400 en 780 nanometer. Dit geldt zowel voor natuurlijk zonlicht als voor kunstmatige lichtbronnen. Niet zichtbaar voor het menselijk oog zijn de golflengten van energierijke UV-straling en warmtestraling (infrarood). 

Goed in je dagritme met HCL

Een andere golflengte wordt gebruikt bij biologische lichtplanning. De focus van deze aanpak, ook wel Human Centric Lighting (HCL) genoemd, is het fysieke effect van licht op mensen. De spectrale samenstelling van licht verandert in de loop van de dag en wij reageren hierop. Het hoge blauwgehalte in de ochtend stimuleert. 's Avonds is het licht warmer, wat helpt om te ontspannen, waardoor er een natuurlijke vermoeidheid ontstaat.

Deze kennis wordt goed gebruikt bij HCL. Als het bijvoorbeeld wordt gebruikt voor onderwijs, d.w.z. een school of universiteit, is er behoefte aan concentratie, die wordt versterkt door licht met een hoger blauwgehalte. Hetzelfde licht is ook vereist in behandelkamers van ziekenhuizen. Voor herstellende patiënten is echter een warmer licht nodig voor een optimaal herstel.

Verschillende doelgroepen hebben ook verschillende behoeftes. Ouderen hebben bijvoorbeeld meer licht nodig dan jongere mensen. Bovendien gelden voor werkplekken in kantoorgebouwen of fabrieken industriële normen en daar moet bij de planning van de verlichting rekening mee worden gehouden. HCL-concepten zorgen ook voor een sfeer en welzijn in hotels.

licht

 

Extra hygiëne met UV

UV-straling, die buiten het zichtbare lichtspectrum valt en een golflengte heeft tussen 100 en 280 nanometer, wordt al lang gebruikt voor zuivering en desinfectie in de voedingsmiddelenindustrie, in drinkwaterbehandeling en in operatiekamers. Tot nu toe werd deze straling geproduceerd door UV-kwikdamplampen.

De dosering is bepalend voor de effectiviteit van UVC-straling: deze moet groot genoeg zijn en voldoende tijd hebben om het DNA van virussen, bacteriën en micro-organismen te beschadigen zodat ze niet kunnen overleven. Om ervoor te zorgen dat dit effect alleen daar optreedt waar nodig, moet de bestraling in een afgeschermde omgeving plaatsvinden. Anders kan de straling schadelijk zijn voor de mens.

De coronapandemie heeft deze technologie een nieuwe impuls gegeven met de inzet van UVC-desinfectieapparaten in de strijd tegen Covid-19. Het resultaat: fabrikanten worden overspoeld met bestellingen voor dergelijke apparatuur, terwijl de toepassingsgebieden sterk zijn uitgebreid. Sterilisatiesystemen met UVC-licht worden gebruikt in scholen, kleuterscholen, bussen en luchthavens. Er is onderzoek gedaan naar luchtfiltersystemen in de plafonds van winkelcentra. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe generatie UVC-lampen gemaakt met UVC-LEDs.

Eenvoudig en kosteneffectief

Dankzij de huidige LED-technologie zijn HCL-concepten tegenwoordig eenvoudig te implementeren: namelijk door dynamische lichtmanagementsystemen zoals Casambi in het gebouw te integreren. Het wordt dan mogelijk om de verschillende lichtbronnen nauwkeurig en automatisch aan te sturen. Dit kan dan worden gecombineerd met zonweringsystemen zoals verduisteringsgordijnen of lamellen. Zo'n systeem kan reageren op beschikbaar daglicht of gekoppeld worden aan een tijdschema. Dergelijke systemen kunnen daardoor leiden tot een verlaging van het energieverbruik en daarmee de kosten van een gebouw. 

Meer weten over de mogelijkheden en de implementatie van Casambi? Neem contact op!