Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Unifit met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Unifit verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten die via ons worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Unifit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, voor onjuistheden en onvolledigheden van deze website opgenomen informatie en tarieven.

Verwijzingen naar sites van leveranciers en partners zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Unifit uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites wordt afgewezen.